Swingens historie

Swingdans er en pardans, og blir danset som både sosial dans og konkurransedans over hele verden. Dansestilen oppsto i USA på 1920 og 1930-tallet, samtidig som swingjazzen. Det var altså jazzmusikken som inspirerte utviklingen av denne dansestilen. Internasjonalt forbinder man swingdans med den voksende interessen for rock and roll-musikken fra 1940-årene. Det finnes både standard typer av swing som man kan lære på ulike danseskoler, i tillegg til andre former av swing som man lærer gjennom sosial dans.

Det var ikke før på slutten av 1900-tallet at swing dans ble brukt til å identifisere denne typen dans. Dette begrepet er utvidet til å betegne andre danser også, selv om de ikke har spesielle egenskaper fra den tradisjonelle swing dansen. Noen av disse er West Coast Swing, Carolina Shag, og East Coast Swing, som oppsto på 1940 og 1950-tallet.

Swing dans var mest populært mellom 1930 til 40-tallet, men det finnes fortsatt mange som danser denne typen dans i dag. Med utvikling av ny musikk har også dansestilen endret seg, og i tillegg er swing dans grunnlaget for mange andre dansestiler. Det finnes fortsatt mange swing dans klubber, og det holdes fortsatt konkurranser i dansestilen over hele verden.